Projekt UE

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

„ Ziemia raciborska i opawska w historii”

 1. X-XII 2011 r. – kwerenda archiwalna i biblioteczna w Opawie – 2 osoby przez 4 doby (Kwerenda przeprowadzona zostanie w Opawie ze względu na liczne zasoby tamtejszych archiwów i bibliotek, a pozyskane tam materiały w postaci archiwaliów będą stanowiły bazę źródłową do merytorycznego zredagowania materiałów i napisania książki)

 2. I-X 2012 r. – proces tworzenia książki (pisanie, układanie materiału ikonograficznego, wykonanie digitalizacji książki, merytoryczne złożenie zebranego materiału, przetłumaczenie tekstu na język czeski, wykonanie indeksu i składu komputerowego publikacji w języku polskim i czeskim oraz wydanie książki drukiem)

Odbędą się 2 spotkania promocyjne.

 3. X-XI 2012 r. – spotkanie promocyjne w Raciborzu (spotkanie z autorem, prezentacja multimedialna książki, prelekcja na temat ziemi opawsko-raciborskiej) – 100 osób (w tym 90 uczestników polskich i 10 uczestników czeskich) i bezpłatne rozdanie książek w języku czeskim i polskim

 4. X-XI 2012 r. – spotkanie promocyjne w Opawie (spotkanie z autorem, prezentacja multimedialna książki, prelekcja na temat ziemi opawsko-raciborskiej) – 100 osób (w tym 90 uczestników czeskich i 10 uczestników polskich) i bezpłatne rozdanie książek w języku czeskim i polskim zawierających opis historii ziemi raciborsko-opawskiej.

CAŁKOWITA KWOTA MIKROPROJEKTU WYNOSI: 17 311,00 EUR

DOFINANSOWANIE Z EFRR WYNOSI: 14 714,35 EUR

Rating: 5.0, from 1 vote.
Please wait...