O projekcie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Comenius przyznała Powiatowi Raciborskiemu 33800 Euro na realizację Projektu „Green Light”. Projekt będzie realizowany przez dwa lata w dwóch regionach partnerskich tj. Polska i Walia. Celem projektu jest podnoszenie świadomości wagi edukacji środowiskowej wśród młodych ludzi. Projekt będzie skupiał się na wymianie kadry związanej z edukacją szkolną i centrami młodzieżowymi. We wszystkie działania zaangażowane zostaną dzieci i młodzież z placówek uczestniczących w projekcie.

Po stronie polskiej w projekcie udział wezmą: Powiat Raciborski, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu oraz Gimnazjum nr 3 w Raciborzu, a walijskiej: Wrexham County Borough Council (partner zagraniczny Powiatu), Clywedog School oraz Victoria Youth Centre. Całkowita wartość projektu to 37 846 Euro. Pierwsze działania rozpoczną się w październiku br.
Zaangażowane w projekt osoby będą dzielić się wiedzą fachową, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami wypracowanymi w placówkach. Projekt będzie obejmował m.in. wizyty studyjne, warsztaty, stworzenie wspólnej strony internetowej, ekologiczne festiwale, wspólną produkcję magazynu, płyty CD oraz kalendarza. W każdym z regionów partnerskich zostaną utworzone komitety sterujące, w skład których wejdą przedstawiciele władzy samorządowej, szkoły oraz centrum młodzieżowego.

Ogólnym celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Źródło: strona internetowa www.powiatraciborski.pl

No votes yet.
Please wait...