Potrafią współpracować i pozyskiwać na ten cel pieniądze

PrintW dniach 12.06-19.06.2015 r. w Gymnasium w Roth na terenie północnej Bawarii, a dawnej Frankonii (Niemcy), przebywała grupa 15 uczniów i 3 nauczycieli z Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla przy ulicy Żorskiej w Raciborzu. Opiekę nad polską młodzieżą sprawowali: Mirella Obłąg – nauczyciel języka angielskiego, Ewa Kuźnik – nauczyciel fizyki i matematyki i Joanna Klinos – nauczyciel biologii i chemii. Towarzyszył im także dyrektor – dr Norbert Mika. Gimnazjaliści z Raciborza byli goszczeni przez swoich niemieckich kolegów i koleżanki, których mieli okazję poznać w czasie ostatniej wymiany, jaka miała miejsce na przełomie lutego i marca bieżącego roku w Raciborzu. W czerwcowej wizycie wzięli również udział uczniowie i nauczyciele z partnerskiego Mendeloveho Gymnáziun w Opawie, w tym Evá Čechová i Petr Janšta. Organizatorzy wymiany z ramienia Gymnasium w Roth, wśród nich dyrektor dr Rudolf Kleinöder oraz nauczyciele Franziska Harrer i Ralph Gieselmann zadbali, aby pobyt polskich i czeskich uczniów był maksymalnie pracowity i atrakcyjny. Gimnazjaliści brali udział we wspólnych niemiecko-polsko-czeskich zajęciach edukacyjnych, wycieczkach dydaktycznych i spotkaniach integracyjnych, jak również spotkali się na zamku, o znanej nazwie „Ratibor”, z burmistrzem Roth – Ralfem Edelhäuserem. Oprócz Roth, zwiedzano również inne miejscowości: Norymbergę – Muzeum Kolejnictwa, Stein–Fabryka A.W. Faber – Castell, w której produkuje się ołówki i kredki, a także znane miasto Ingolstadt. W tym ostatnim hospitowano proces produkcyjny Fabryki Samochodowej „Audi”. Całość działań realizowana była w ramach programu pn. „Technik”, dofinansowanego przez międzynarodową organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) z siedzibą w Warszawie. Kwota dofinansowania – 2556 zł. Odpowiedzialnym za rozliczenie projektu jest wspomniany wyżej nauczyciel Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu – Ewa Kuźnik. Według opinii uczniów, którzy korzystali z wymiany darmowo, pobyt w Roth i innych bawarskich (frankońskich) miastach był dla nich bardzo dobrą i długą lekcją języka angielskiego, w którym porozumiewali się ze swoimi niemieckimi i czeskimi partnerami.

No votes yet.
Please wait...