MAR-MAT

Maratony matematyczne zaczęto organizować po raz pierwszy w renomowanych gimnazjach na terenie Wielkiej Brytanii. Stamtąd ich idea przeszła do Środkowej Europy, w tym do Polski (Raciborza, a następnie do Opawy w Republice Czeskiej itd.).
Pierwszy maraton w Raciborzu zorganizowano w Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu w lutym 2001 roku. Od tamtej pory odbywa się on cyklicznie co roku, poszerzając coraz bardziej rzeszę uczestników oraz zainteresowanych tym przedsięwzięciem.
Nazwa własna tego konkursu to „MAR-MAT”.
Poprzez uczestnictwo szkół zagranicznych maraton zyskał rangę konkursu międynarodowego. Biorą w nim udział uczniowie gimnazjów z terenu powiatu raciborskiego i wodzisławskiego, a także Czech, Niemiec, Włoch, Szwecji, Finlandii i USA. Maraton odbywa się w każdym kraju osobno. Jego uczestnicy komunikują się jednak ze swoimi kolegami z innych krajów poprzez Internet, wymieniając doświadczenia, gdy chodzi o rozwiązywanie zadań. Tak więc maraton, zarówno uczy, jak i bawi. Poza tym uczniowie, oprócz zgłębiania tajników matematyki, mają możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się komputerem i obcymi językami. Nad tegoroczną edycją honorowy patronat wziął po stronie polskiej Minister Edukacji Narodowej, Śląski Kurator Oświaty, a także Starosta Raciborski. Ten pierwszy, specjalnym pismem wyraził słowa uznania dla podjętej inicjatywy, życząc jej organizatorom sukcesu w tym ambitnym przedsięwzięciu „promującym wiedzę matematyczną, umiejętności informatyczne oraz pasję poznawczą i ciekawość świata”.
Dotychczas przeprowadzono 10 edycji tegoż konkursu. Osobami, które organizują wspomniany maraton z  naszego Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla  w Raciborzu są nauczyciele: Izabela Kubita (pomysłodawca i główny organizator konkursu w G3), Grażyna Malinowska i Sylwia Bąk.

.

No votes yet.
Please wait...