Historia

Budynek szkolny, w którym obecnie mieszczą się dwie placówki oświatowe, czyli Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Książąt Raciborskich oraz Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu, oddany został do użytku 1 września 1993 r.

W momencie uruchomienia mieściła się tam tylko wspomniana przed chwilą szkoła podstawowa. Jej dyrektorem był wówczas Norbert Mika, zaś zastępcą Danuta Skóra. Placówka była w trakcie organizacji. Brakowało części ławek, krzeseł, tablic, a zwłaszcza pieniędzy na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, kredy, środków czystości, śrub, gwoździ itp. Od początku trzeba było organizować sekretariat szkoły, któremu ówczesny organ prowadzący nie zabezpieczył nawet maszyny do pisania, nie mówiąc o długopisach, papierze, kopertach itp. Trudności te pokonywano pozyskując sponsorów, organizując festyny szkolne i angażując rodziców. Szybko też Szkoła Podstawowa Nr 18 znalazła sobie należyte miejsce na szkolnej mapie Raciborza. Z upływem czasu placówka wzbogaciła się o kolejne budynki. W 1995 r. – uruchomiono dwie sale gimnastyczne, jedna z nawierzchnią parkietową, druga z tzw. wylewką olimpijską, czyli regupolem, jak również boiska sportowe. Te ostatnie otwarto w 1996 r. Rok później, w 1997 r. oddano do użytku dodatkowy segment dydaktyczny, natomiast w 1998 r. – budynek administracyjno-świetlicowo-biblioteczny ze stołówką oraz aulą, w której obecnie się znajdujemy. 21 maja 1997 r. Szkole Podstawowej Nr 18 nadano imię Książąt Raciborskich czyli tych, którzy przyczynili się do ekonomicznej i intelektualnej nobilitacji ziemi raciborskiej.

W czasie wielkiej powodzi w 1997 r. budynek szkoły służył jako magazyn z żywnością i ubraniami. Na jego terenie znajdował się również punkt wysyłania dzieci powodzian na darmowe kolonie i tzw. zielone szkoły. Łącznie pracownicy szkoły zorganizowali wówczas pobyt w atrakcyjnych ośrodkach w kraju i za granicą dla około 3500 dzieci. Po powodzi, w jednym z budynków dydaktycznych, umieszczono Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, gdyż budynek tej placówki na Ostrogu został zalany i wymagał generalnego remontu. Pobyt tej jednostki oświatowej w murach Szkoły Podstawowej Nr 18 trwał od 1 września 1997 r. do 31 sierpnia 1998 r.

W wyniku reformy edukacyjnej w Polsce 1 września 1999 r. obiekt został podzielony. Szkoła Podstawowa Nr 18 usadowiła się w segmencie dydaktycznym z wejściem od ulicy Ocickiej, w którym rok wcześniej znalazł siedzibę Zespół Szkół Specjalnych. Ponadto szkoła ta otrzymała parter tzw. segmentu B, łącznik B, salę gimnastyczną z nawierzchnią parkietową i stołówkę szkolną. Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 18 została wówczas Danuta Skóra, natomiast wicedyrektorem – Sława Mądrzyńska-Galińska. Funkcje te pełnią do dnia dzisiejszego.

Nowo utworzone Gimnazjum Nr 3 ulokowane zostało w pozostałej części obiektu z wejściem od ulicy Żorskiej. Dostęp do boisk sportowych obydwie placówki uzyskały wspólny. Dyrektorem gimnazjum został Norbert Mika, natomiast jego zastępcą Teresa Ćwik, która obecnie pełni funkcję prezesa ZNP w Raciborzu. W 2007 r. nowym wicedyrektorem Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu została Izabela Kubita, która stanowisko to sprawuje po dziś dzień.

Zapowiedzią przyszłego patrona gimnazjum był – uchwalony 23 sierpnia 1999 r. – program wychowawczy tej placówki WELTZEL. Każda z liter tego nazwiska stanowiła hasło wychowawcze: W-współpraca, E-empatia, L-liberalizm, T-tolerancja, Z-zapobieganie, E-egzekwowanie, L-lansowanie. Uroczystość nadania Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu imienia Augustyna Weltzla odbyła się 8 maja 2002 r. podobnie jak w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 18 na tę okoliczność odsłonięta została pamiątkowa płyta.

W 2010 r. dokonano generalnych przeobrażeń na boiskach szkolnych. Oddano do użytku nowe obiekty sportowe typu ORLIK. Kontynuacją były dalsze prace inwestycyjne, dzięki którym obydwie szkoły wzbogaciły się o bieżnię tartanową, boiska do piłki plażowej.

Szkoła zaangażowana jest we współpracę zagraniczną, realizując międzynarodowe programy edukacyjne: Socrates Comenius, Socrates Arion, Comenius Regio, Jugendwerk, itd. Współpracuje również z licznymi placówkami oświatowymi, wśród których znajdują się: Zakladni Škola w Opavie-Kylešovicach na terenie Republiki Czeskiej, Eichendorffschule w Wetzlar oraz Gymnasium w Roth – Niemcy, Ysgol Clywedog w Wrexham – Walia (Wielka Brytania), Árány Janos Áltàlanos Iskola w Budapeszcie-Zugló –Węgry, Istituto Liceale Statale „G. Milli” w Teramo – Włochy, Zahalnooswitnaja Szkoła Nr 2 w Komsomolsku – Ukraina.

Można więc powiedzieć, iż szkoła pomimo niewielu lat istnienia przeżyła bardzo wiele, a także stworzyła należyte warunki dydaktyczno-sportowe, w których uczniowie z powodzeniem mogą realizować swoje ambicje edukacyjne.

.

Rating: 3.0, from 2 votes.
Please wait...