01. O szkole

Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla przy ul. Żorskiej w Raciborzu jest najnowszą tego typu placówką edukacyjną w Raciborzu. Budowę ukończono w 1998 r. Szkoła dysponuje 16 multimedialnymi salami lekcyjnymi, w tym 2 pracowniami komputerowymi i 2 pracowniami językowymi. Poza tym placówka dysponuje salą gimnastyczną (z nawierzchnią tzw.„olimpijską”), 4 boiskami sportowymi, siłownią, salą taneczną, aulą, biblioteką publiczno-szkolną (ponad 17 000 książek). Na terenie gimnazjum znajduje się również Pracownia Zachowania Bioróżnorodności Polskiej Akademii Nauk, w której młodzież ma szansę uczyć się biologii z pomocą mikroskopu elektronowego. Na uwagę zasługuje także skomputeryzowane pomieszczenie redakcyjnego szkolnego czasopisma „Dyzio Gimnazjalista”, 6-krotnego mistrza Polski i 2-krotnego laureata w konkursie międzynarodowym. Szkoła współpracuje z placówkami oświatowymi z Czech, Węgier, Niemiec, Włoch, Szwecji, Wielkiej Brytanii, organizując darmowe wycieczki i wymiany uczniów.

.

Rating: 2.7, from 3 votes.
Please wait...