02. Dokumenty

Tu znajdziesz następujące dokumenty:

  • Kalendarz pracy szkoły
  • Program wychowawczy
  • Statut
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)
  • Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu w szkole.

.

No votes yet.
Please wait...